Achtergrond

Schutterspark in Brunssum is het oudste volkspark van Limburg. Het park is volop in ontwikkeling en huisvest behalve het natuurgebied met de unieke hangvennen, diverse leisure attracties voor een gezellig dagje uit voor het hele gezin. De gemeente Brunssum is eigenaar en het recreatiepark kent meerdere gebruikers en ‘bewoners’, zoals recreatie- en horecaondernemers, verenigingen, stichtingen en omwonenden.

Doelstelling

Meer bezoekers trekken en de bezoektijd verlengen. Ontwikkel het verhaal van Schutterspark en ontwerp een duidelijk herkenbare branding met bijbehorende marketingkanalen.

Aanpak

  1. Merkgids ontwikkelen i.s.m. de verschillende partijen, zodat er een gemeenschappelijk verhaal ontstaat, deze verankerd wordt en er een uitgangspunt ontstaat.
  2. Visuele identiteit ontwerpen
  3. Ontwikkeling van een gezamenlijke website
  4. Ontwikkeling overige marketinguitingen en – evenementen

Resultaat

  • Een verhaal en marketingaanpak waar alle partijen zich in kunnen vinden.
  • Een aansprekende huisstijl (ontwikkeld i.s.m. Aline Ploeg van groenergras).
  • Een meertalige website schutterspark.nl
  • Een plattegrond/brochure
  • Uitingen in het park, zoals vlaggen, bebording en een sporentrap
  • Evenementen zoals een feestelijke opening van de trap en Dag van het Park om bekendheid te vergroten